Article 7113

Title of the article

D–-CENTER ENERGY SPECTRUM IN A QUANTUM CONSTRICTION GIVEN
THE ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS 

Authors

Krevchik Vladimir Dmitrievich, Doctor of physical and mathematical sciences, professor, dean of the faculty of physics and mathematics, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), physics@pnzgu.ru
Kalinin Vladimir Nikolaevich, Postgraduate student, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), physics@pnzgu.ru
Kalinin Evgeniy Nikolaevich, Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, sub-department of general physics, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), kalinin_en@mail.ru 

Index UDK

539.23; 539.216.1; 537.311.322 

Abstract

In the framework of the model of zero-radius potential the authors theoretically investigate the D–-states in a quantum constriction given the external longitudinal axis contraction, the electric and magnetic fields. The article describes the obtained dispersion equation of the electron localized on the D–-center and examines its dependence on the effective length of the constriction, the coordinate values of the impurity and the tensions and the magnetic induction of external fields. 

Key words

quantum constriction, effective length of the quantum restrictions, longitudinal electric and magnetic fields. 

Download PDF
References

1. Krevchik, V. D. Energeticheskiy spektr i opticheskiye svoystva D -tsentrov v strukturakh s kvantovymi diskami / V.A.Proshkin, V.I.Zhukovskiy, V.D. Krevchik, M.B.Semenov//Vestnik MGU. Ser. 3.– 2008.– №. 4.– S. 19–24.
2. Krevchik, V. D. Magnitoopticheskiye svoystva D2 -tsentra v kvantovom mikrosuzhenii / V. D. Krevchik, A.V.Razumov, V. A. Proshkin // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskiye nauki. – 2008. – № 3. – S. 90– 103.
3. Proshkin, V. A. Optical properties of the disk – shaped quantum dots with D - impurity centers / V.A.Proshkin, A. K. Arigazov, V. D. Krevchik, M. B. Semenov // Hadronic Journal. – 2008. – V. 31, № 2. – P. 140–152.
4. Proshkin, V. A. Termy molekulyarnogo iona D2 v kvantovoy niti / V. A. Proshkin // Materialy 53-y nauchnoy studencheskoy konferentsii : sb. nauch. rabot studentov un-ta. – Penza : Izd-vo PGPU im. V. G. Belinskogo, 2004. – S. 118–120.
5. Krevchik, V. D. Magnitoopticheskiye svoystva D2 -tsentra v mikrosuzhenii / V. A. Proshkin, V. D. Krevchik, A.A.Marko // Materialy nano-, mikro-, optoelektroniki i volokonnoy optiki, fiz. sv-va i primeneniye : tez. dokl. IV mezhreg. nauchnoy shkoly dlya studentov i aspirantov. – Saransk : Izd-vo Mord. gos. un-ta, 2005. – S. 50.
6. Proshkin, V. A. Effekt peredislokatsii elektronno-volnovoy funktsii v D2 -sisteme v kvantovoy tochke vo vneshnem elektricheskom pole / V. A. Proshkin, V. D. Krevchik, A. V. Razumov, L. N. Tumanova, A. M. Ivanov // Materialy nano-, mikro-, optoelektroniki i volokonnoy optiki, fiz. sv-va i primeneniye : sb. tr. V vseros. molodezh.
nauch. shkoly. – Saransk : Izd-vo Mord. gos. un-ta, 2006. – S. 19.
7. Krevchik, V. D. Energeticheskiy spektr D2 -tsentra v poluprovodnikovoy kvantovoy tochke pri nalichii vneshnikh elektricheskogo i magnitnogo poley / V. D. Krevchik, A. V. Razumov, V. A. Proshkin // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region.Fiziko-matematicheskiye nauki.– 2008.– № 3.– S. 91–104.
8. Krevchik, V. D. Energeticheskiy spektr i magnitoopticheskiye svoystva D–-tsentra v kvantovom suzhenii / V.D.Krevchik, A. A. Marko, A. B. Grunin // Fizika i tekhnika poluprovodnikov.– 2006.– T. 40, № 4.– S. 433–438.

 

Дата создания: 20.01.2014 11:15
Дата обновления: 21.07.2014 08:22